Codex Penal - Codul penal al Republicii Cipriote

Tratamentul comun al Ciprului

Înlocuirea pedepsei cu moartea cu pedeapsa cu închisoarea [abrogat] Închisoarea Pe lângă omorul săvârşit cu premeditare şi infracţiunile prevăzute de art.

  • Tratamentul artrozei în pensiuni
  • В задней части комнаты Сьюзан Флетчер отчаянно пыталась совладать с охватившим ее чувством невыносимого одиночества.
  • Calmante pentru durere în articulațiile șoldului
  • Беккера поразила ее реакция.

Executarea pedepsei cu închisoarea Pedeapsa cu închisoarea se execută potrivit legilor speciale. Pedepse pecuniare Când legea stabileşte o pedeapsă pecuniară fără să conţină prevederi explicite cu privire la respectiva sancţiune, se vor aplica dispoziţiile următoare: a când valoarea maximă a amenzii stabilite nu este prevăzută expres, suma respectivă va fi nelimitată, dar nu va fi în niciun caz excesivă; b în cazul unei fapte penale care se pedepseşte cu amendă sau alternativ cu închisoarea, instanţa are autoritatea discreţionară de a aplica oricare dintre pedepsele de mai sus; c aplicarea şi încasarea amenzii se vor face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau ale oricărei legi care îl modifică sau înlocuieşte.

Garantarea respectării legii şi a ordinii publice Cu excepţia omorului săvârşit cu premeditare şi a infracţiunilor prevăzute de art. În toate cazurile închisoarea pentru refuzul de a-şi fi asumat angajamentul nu poate depăşi un an, iar timpul total al duratei de detenţie cumulat cu orice pedeapsă stabilită nu poate depăşi durata maximă prevăzută pentru fapta penală pentru care s-a dispus condamnarea respectivei persoane fără amendă.

Tratamentul comun al Ciprului

Garantarea înfăţişării pentru audierea sentinţei judecătoreşti Cu excepţia omorului săvârşit cu premeditare şi a infracţiunilor prevăzute de art. În unele cazuri instanţa poate dispune supravegherea 1 Când o persoană care a fost condamnată pentru o faptă penală care se pedepseşte cu doi sau mai mulţi ani de închisoare este condamnată din nou pentru orice faptă penală care se pedepseşte cu pedeapsa sus-menţionată, dacă consideră necesar, la aplicarea pedepsei cu închisoarea, instanţa poate dispune supravegherea persoanei condamnate conform indicaţiilor de mai jos pentru o perioadă care să nu depăşească cinci ani de la data executării acestei pedepse: - În cazul desfiinţării hotărârii de condamnare în urma apelului sau din alte cauze, hotărârea de punere sub supraveghere rămâne fără efecte - cu condiţia ca instanţa să poată anula în orice moment un ordin de arestare, în cazul în care comportamentul celui care se află sub supraveghere poate face ca supravegherea ulterioară să fie ineficientă.

Pedeapsa generală pentru delicte În cazul în care Codul penal nu prevede o pedeapsă pentru delicte, acestea se pedepsesc cu închisoare de cel mult doi ani sau cu amendă care să nu depăşească o mie cinci sute de euro, sau cu ambele pedepse. Motivaţia discriminării Instanţa, în exercitarea atribuţiilor sale de a stabili şi de a aplica o pedeapsă, poate lua în considerare ca factor agravant motivaţia discriminării împotriva unui grup de persoane pe motive de Tratamentul comun al Ciprului, culoare, origine naţională Tratamentul comun al Ciprului etnică, religie sau altă credinţă, descendenţă, orientare sau identitate sexuală.

Înaltă trădare Persoana care: a se implică în mod activ în ostilităţile armate împotriva Republicii, b oferă asistenţă unei ţări care se află în război sau în ostilităţi militare cu Republica, c oferă asistenţă forţelor armate împotriva forţelor democratice în acţiuni militare, d acţionează cu violenţă împotriva Guvernului de drept al Republicii, săvârşeşte infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă. Stimularea invaziei Persoana care instigă o entitate străină să invadeze Republica cu forţe armate săvârşeşte infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă.

И тут же весь обмяк. - Боже всемилостивый, - прошептал Джабба. Камера вдруг повернулась к укрытию Халохота. Убийцы там уже не .

Ascunderea înaltei trădări Persoana care: a devine complice după săvârşirea infracţiunii de înaltă trădare; b ştiind că o altă persoană intenţionează să comită înaltă trădare, nu informează fără artroza încheieturilor 1 grad 2 Ministerul de Interne, Guvernul sau instituţia de păstrare a ordinii publice sau Tratamentul comun al Ciprului face tot posibilul pentru a împiedica săvârşirea unei astfel de faptă penală, săvârşeşte infracţiunea de ascundere a înaltei trădări care constituie crimă şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă.

Conspiraţia Persoana care conspiră cu o altă persoană să săvârşească orice faptă în scopul de a săvârşi infracţiunea de înaltă trădare săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă. Pregătirea de război sau iniţiativele de natură militară Persoana care, fără drept, desfăşoară, se pregăteşte să desfăşoare, asistă sau încurajează desfăşurarea pregătirilor de război sau a unei iniţiative de natură militară în cadrul sau împotriva oricărei părţi, rase sau grup de persoane din cadrul Republicii, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă.

Folosirea forţei armate împotriva Guvernului etc. Persoana care, prin folosirea sau afişarea de forţe armate, se pregăteşte ori încearcă să determine o schimbare în guvernarea Republicii sau a legilor sau să se opună aplicării legilor ori să constrângă orice membru al Consiliului de Miniştri, al puterii executive sau legislative, ori o persoană care conduce forţele militare sau navale sau instituţiile de păstrare a ordinii, pentru realizarea unei fapte sau inacţiuni de natură publică sau oficială, se pedepseşte cu detenţiunea pe Tratamentul comun al Ciprului.

Instigarea la răzvrătire Persoana care încearcă, cu rea-credinţă, să atingă oricare dintre scopurile următoare, respectiv: a să îndepărteze în mod fraudulos o persoană aflată în serviciul militar [astfel cum este definită în alineatul 2 din articolul 44 a] sau un membru al forţelor de poliţie din funcţia publică şi de la convingerile sale, precum şi supunerea faţă de legile Republicii, sau b instigarea unei astfel de persoane la răzvrătire sau orice act de trădare sau de rebeliune, sau c instigarea unei astfel de persoane la adunare sau tentativa de adunare în scopul răzvrătirii, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă Acordarea de asistenţă soldaţilor sau ofiţerilor de poliţie în acte de rebeliune Persoana care: a asistă, încurajează sau ajută în orice fel la rebeliunea unui ofiţer de armată [astfel cum este definit în alin.

Instigarea soldaţilor sau a ofiţerilor de poliţie la dezertare Persoana care, prin orice mijloace, direct sau indirect: a instigă ori convinge sau încearcă testosteron pentru leziuni articulare instige ori să convingă un subofiţer din armată [astfel cum este definit în alin.

Perturbarea ordinii şi disciplinei în armată 1 Persoana care participă cu rea-voinţă la orice acţiune care are ca scop perturbarea ordinii şi disciplinei în armată, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de maxim doi ani sau cu amendă de maxim o mie cinci sute Tratamentul comun al Ciprului euro sau cu ambele pedepse. Asistenţă la evadarea prizonierilor de război Persoana care: a ajută cu bună ştiinţă şi cu intenţie un inamic străin tratați genunchii acasă Republicii, ţinut ca prizonier de război pe teritoriul Republicii, sau deţinut în închisoare sau în altă parte sau care a fost liberat cum să amelioreze umflarea genunchiului, să evadeze din închisoare sau din locul în care este deţinut sau să încalce condiţiile liberării şi să părăsească teritoriul Republicii, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă; b permite în mod neglijent sau fără drept evadarea uneia dintre persoanele menţionate în alineatul precedent, săvârşeşte un delict.

Definirea actului manifest 46 a. Insulta etc. Acţiuni împotriva suveranităţii Republicii etc. Definiţia intenţiei şi a bunei intenţii [abrogat] Dovezi care combat cazul la prima facie în comunicarea cu un reprezentant [abrogat] Răspândirea de ştiri false etc. Se poate invoca în apărarea persoanei acuzate faptul că ştirea sau informaţiile au fost cum să freci unguent în articulația șoldului cu bună-credinţă şi s-au bazat pe fapte care justificau publicarea, dacă aceste aspecte sunt dovedite şi sunt de natură a convinge instanţa.

În sensul acestui alineat, în ceea ce priveşte termenii de bună-credinţă se aplică prevederile alineatelor a şi b din articolul Publicarea ştirilor etc. Persoana care, fără drept, publică sau anunţă orice persoană neautorizată despre orice proiect, formulă, notă, document, obiect, informaţie sau ştire privitoare la fortificaţii, proiecte de comunicaţii sau de apărare, garnizoane militare, depozite sau alte locuri ocupate sau folosite de sau pentru necesităţile forţelor armate ale Republicii sau privitoare la staţionare, concentrare, înaintare, retragere sau acţiune, săvârşeşte o faptă penală şi se pedepseşte cu închisoare de maxim 6 ani.

Tratamentul comun al Ciprului

Pătrunderea etc. Spionajul 1 Persoana care, în orice scop dăunător siguranţei sau intereselor Republicii, dobândeşte, primeşte, adună, înregistrează, publică, transmite sau anunţă orice altă persoană de orice cod oficial secret sau parolă secretă sau orice alt proiect, model, notă, alt document sau informaţie, cu scopul de a fi sau de a putea fi folosite, direct sau indirect, în alte state, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoare de 1 an.

Insultarea Tratamentul comun al Ciprului 1 Persoana care insultă public armata cu rea-intenţie săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de maxim doi ani sau amendă de maxim o mie cinci sute de euro sau cu durere și crize la nivelul articulațiilor și mușchilor pedepse.

Încurajarea violenţei şi a unei atmosfere de proastă dispoziţie [abrogat] 51 a. Provocarea şi stimularea violenţei etc.

Jurământul ilegal de a comite fapte penale pedepsite cu pedeapsa cu moartea Persoana care: a depune un jurământ sau participă şi consimte la depunerea unui jurământ sau promisiune care îl angajează pe cel care depune jurământul la comiterea unei fapte penale care se pedepseşte cu moartea, b depune un astfel de jurământ sau face o astfel de promisiune fără să fie constrâns, Tratamentul comun al Ciprului o crimă şi se pedepseşte cu de detenţiune pe viaţă.

Cipru - cele mai importante informatii pentru călătorii

Circumstanţe în care constrângerea reprezintă o apărare Persoana care jură sau promite conform prevederilor articolelor 52 şi 53 nu poate invoca în apărarea sa faptul că a săvârşit fapta prin constrângere, cu excepţia cazului în care, în termen de paisprezece zile de la jurământ sau promisiune sau, dacă este împiedicat prin violenţă sau din cauza unei boli, în termen de 14 zile de la îndepărtarea acestui obstacol, declară într-o plângere scrisă instituţiei care păstrează ordinea, sau, dacă este în serviciul militar, forţelor armate ale Republicii sau al forţei de poliţie sau denunţă Guvernatorului tot ce ceea ce ştie, inclusiv persoanele care fie au participat sau au depus un jurământ sau au făcut o astfel promisiune, fie au fost prezente într-o astfel de împrejurare, precum şi momentul şi locul unde au avut loc aceste fapte.

Instruirea neautorizată 1 Persoana care: a instruieşte şi antrenează o altă persoană în utilizarea armelor sau tactica instrucţiei militare, a mişcărilor şi manevrelor, fără permisiunea Consiliului Ministerial sau b participă la o adunare sau asociaţie organizată fără permisiunea Consiliului Ministerial cu scopul de a Tratamentul comun al Ciprului sau instrui alte persoane în Tratamentul comun al Ciprului armelor şi instrucţiei militare standard, a mişcărilor şi manevrelor, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoare de 7 ani.

Infracţiuni împotriva regimului şi ordinii sociale existente Participarea în asocieri ilegale 1 Persoana care se implică într-o asociere ilegală săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de 3 ani. Sprijinirea şi încurajarea asociaţiilor ilegale Persoana care susţine verbal sau în scris sau în orice alt mod sau încurajează săvârşirea oricăreia dintre infracţiunile prevăzute de art.

Contribuţia şi îndemnarea la efectuarea de contribuţii în favoarea asociaţiilor ilegale Persoana care oferă contribuţii, cotizaţii sau donaţii, precum şi persoana care propune altor persoane să facă astfel de contribuţii pentru asociaţii ilegale sau în numele unei astfel de asociaţii, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoare de un an.

Posesia şi publicarea documentelor cu conţinut insurgent etc. Autoritatea de a examina colete 1 Oricare dintre următorii funcţionari, anume: a sub rezerva prevederilor din articolul 2 din Cod, Directorul Poştal pentru pachete transmise prin poştă, b agentul vamal sau un agent vamal adjunct, c ofiţer de poliţie care are cel puţin gradul de locotenent, d orice alt funcţionar autorizat în acest sens de Consiliul de Miniştri, poate reţine, deschide şi examina orice pachet sau obiect despre care are suspiciuni că ar conţine publicaţii sau extrase a căror transmitere prin poştă, tipărire, publicare, vânzare, punere în vânzare sau posesie constituie o faptă penală potrivit dispoziţiilor art.

Sarcina probei În procedurile penale desfăşurate pentru faptele prevăzute de art. Participarea într-un grup infracţional organizat Persoana care participă într-un grup infracţional organizat săvârşeşte o infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 3 ani.

Participarea şi acordul la comiterea crimelor 1 Persoana care, având cunoştinţă de scopurile sau activităţile ilegale ale unei grup infracţional organizat: a participă la săvârşirea oricărei fapte ilegale a unui grup infracţional organizat; sau b participă la săvârşirea oricărei fapte a unui grup infracţional organizat, despre care ar trebui să îşi dea seama în mod raţional că este angrenată în orice fel în săvârşirea unei infracţiuni; săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoare de maxim zece ani sau cu amendă de maxim cincizeci de mii de euro sau cu ambele pedepse.

Român în comă la bordul unui vas maltez în largul Ciprului, adus în stare critică la Nicosia

Conflicte de muncă. Declararea stării de urgenţă În orice moment în care Consiliul Ministerial este de părere că există în Republică un conflict de muncă ce interferează negativ sau ameninţă afacerile sau comerţul cu alte ţări sau în cadrul Republicii, poate declara starea de urgenţă pe teritoriul Republicii în sensul prezentului articol, respectiva proclamaţie rămânând în vigoare până la revocare.

Arată Cipru hartă mai mare Informaţii de călătorie O fostă colonie britanică, Ciprul a devenit independentă în după ani de rezistenţă la regula britanică. Tensiunile dintre majoritatea cipriotă greacă şi minoritatea cipriotă turcă au ajuns la un cap în decembriecând violenţa a izbucnit în capitala Nicosia.

Participare la grevă sau grevă patronală pe durata valabilităţii unei proclamaţii Pe durata valabilităţii proclamaţiei prevăzute în art. Fapte penale împotriva întreţinerii şi funcţionării serviciilor publice, transportului etc. Acuzarea de către Procurorul General al Republicii Urmărirea penală pentru săvârşirea uneia dintre faptele penale prevăzute de art.

Fapte penale care afectează relaţiile cu ţări străine şi pacea externă Denigrarea conducătorilor străini Persoana care, fără a avea un motiv sau o justificare care ar fi considerată suficientă în cazul unei calomnii, publică orice material pentru a fi citit sau orice însemn ori reprezentare vizibilă, care este de natură să umilească, să insulte sau să expună urii sau dispreţului faţă de un conducător străin, lord, ambasador sau ori alt demnitar străin, cu scopul de a compromite pacea dintre Republică şi ţara de care aparţine conducătorul, lordul, ambasadorul sau demnitarul, săvârşeşte un delict.

Pirateria Persoana care este implicată în activităţi care constituie piraterie săvârşeşte o infracţiune şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă. Adunări ilegale, revolte şi alte fapte penale împotriva liniştii publice Definiţia adunării Tratamentul comun al Ciprului şi a revoltei Este ilegală adunarea a cinci sau mai multe persoane la un loc cu scopul de a comite o faptă penală, sau având un scop comun, iar persoanele participante se comportă astfel încât să stimuleze persoanele afectate de o teamă rezonabilă şi salvie pentru tratamentul artrozei s-au adunat în acest fel cu scopul de a compromite pacea sau ca o astfel de adunare să îi determine pe alţii să tulbure pacea fără scop sau motiv suficient.

Adunarea Tratamentul comun al Ciprului ilegală chiar dacă începe în mod legal, dacă participanţii care se adună se comportă în modul menţionat mai Tratamentul comun al Ciprului în vederea scopului comun. Când adunarea ilegală începe să-şi îndeplinească scopul de natură publică sau privată, pentru care s-a adunat, pentru tulburarea păcii sau terorizarea publicului, adunarea este considerată o încăierare, iar cei adunaţi sunt consideraţi a fi provocat încăierarea.

Pedeapsa pentru participarea la o adunare ilegală Persoana care participă la o adunare ilegală săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de un an. Pedeapsa pentru participarea la rebeliune Persoana care participă la o rebeliune săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani. Avertismentul de dizolvare a revoltei Guvernatorul provinciei sau, în absenţa acestuia, orice ofiţer de poliţie cu gradul de locotenent sau mai mare, în faţa căruia o duzină sau mai mulţi se adună pentru a se încăiera, sau orice altă persoană care determină că va avea loc o revoltă din partea a douăsprezece sau a mai multor persoane adunate în faţa sa, poate da un avertisment sau poate cere emiterea unui avertisment în numele Republicii în modul pe care îl consideră potrivit, cerând ca instigatorii la încăierare sau persoanele care s-au adunat în acest mod să se separe în linişte.

Dizolvarea încăierării după avertisment Dacă după trecerea unei perioade rezonabile de timp de la un astfel de avertisment de dizolvare sau după suprimarea violenţei prin emiterea unui astfel de avertisment, o duzină sau mai mulţi sunt în continuare adunaţi pentru încăierare, persoana cu autoritate să emită acest avertisment sau orice poliţist sau altă persoană care are rolul de-i ajuta, poate lua acţiunea necesară pentru dizolvarea adunării sau arestarea tuturor sau a unora dintre cei adunaţi.

În cazul în care întâmpină rezistenţă, poate folosi violenţa necesară în mod rezonabil pentru a combate rezistenţa, fără a Tratamentul comun al Ciprului angaja răspunderea penală sau civilă pentru cauzarea decesului sau a vătămării prin utilizarea violenţei.

  1. Unguente geluri pentru osteochondroza
  2. Вой сирен вывел его из задумчивости.

Încăierare după avertisment În cazul unui avertisment prin care li se ordonă celor implicaţi în revolte sau adunaţi cu scopul de încăierare să se împrăştie, Persoana care participă sau continuă să participe la revoltă sau adunare chiar şi după trecerea unei perioade de timp rezonabile de la emiterea unui astfel de avertisment, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de cinci ani.

Anularea sau împiedicarea avertismentului Persoana care se umflarea durerii articulației interfalangiene în mod violent sau îngreunează adoptarea avertismentului necesar prevăzut în art.

Demolarea clădirilor etc. Producerea deteriorării clădirilor, instalaţiilor etc.

Он был принят сегодня утром.

Anularea plecării Persoanele care se adună în scopul răzvrătirii, care se împotrivesc ilegal, împiedică sau îngreunează încărcarea sau descărcarea, navigarea sau conducerea oricărei ambarcaţiuni sau preiau ilegal şi violent pentru a efectua oricare dintre faptele de mai sus, săvârşesc o faptă care atrage răspunderea penală.

Arme pentru încurajarea terorii Persoana care poartă în mod public şi fără justificare o armă sau un instrument ofensiv într-un fel care stârneşte teama celorlalţi, săvârşeşte of faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de doi ani, armele sau instrumentele fiind confiscate.

Cuţitele cu lamă dublă 1 Persoana care importă, produce, vinde, oferă sau expune spre vânzare cuţite cu lamă dublă sau Persoana care le deţine asupra sa ori le poartă în afara locuinţei sau a curţii sale săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de doi ani şi, indiferent de orice prevedere contrară prevăzută de art.

Codul penal al Republicii Cipriote

Interzicerea transportării cuţitelor în afara locuinţei 1 Persoana care deţine sau poartă asupra sa un cuţit care nu are un vârf ascuţit în afara locuinţei sau a curţii săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de un an. Interzicerea cuţitelor la căsătorii etc. Cuţit mic închis Nu este interzis conform prezentului Cod transportul închis al unui cuţit mic care are o lamă: a cu lungimea de până la patru inch, dacă nu are vârful ascuţit, b cu lungimea de până la doi inch şi jumătate, dacă are vârful ascuţit, dacă respectivul cuţit nu este construit astfel încât să se transforme cu ajutorul unui arc sau în mod diferit în cuţit cu lamă dublă sau cuţit cu lamă fixă.

Confiscarea Cuţitul cu lamă dublă sau cuţitul pentru care cineva a fost condamnat pentru încălcarea prezentului Cod se confiscă. Cătuşele Persoana care importă, produce, vinde, oferă sau expune spre vânzare sau are în posesia sa ori poartă asupra sa cătuşe fără permisiunea şefului poliţiei săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de 6 luni sau cu amendă de cinci sute de euro sau cu ambele pedepse.

Se înţelege că interdicţia de import, posesie sau transport de cătuşe nu se aplică şi nu afectează forţele de ordine din Republică, garda naţională sau penitenciarele. Pătrunderea prin violenţă Persoana care pătrunde cu forţa pe orice teren sau proprietate, sau violenţa constând în folosirea efectivă a forţei asupra unei alte persoane, fie prin ameninţări sau prin intrarea prin efracţie într-o locuinţă sau prin concentrarea unui număr neobişnuit de persoane pe respectiva proprietate, cu scopul de a intra în posesia acestora săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală, denumită pătrundere prin violenţă.

Nu reprezintă infracţiune fapta persoanei care intră pe propriile terenuri sau locuinţe, dar care se Tratamentul comun al Ciprului în custodia funcţionarului sau executantului său, indiferent dacă persoana are dreptul de a intra pe teren sau nu, cu condiţia să nu comită fapta prin intrare forţată.

Tratamentul comun al Ciprului

Tulburare de posesie Persoana care are în posesia sa un teren fără niciun drept şi care continuă să o menţină împotriva voinţei proprietarului exprimată conform legislaţiei privitoare la posesia respectivului teren, astfel încât să tulbure posesia sau să cauzeze îngrijorarea că poate tulbura posesia asupra imobilului, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală denumită tulburare de posesie. Încăierarea Persoana care participă la o balsam cu gel cremă pentru articulații într-un loc public săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de un an.

Provocarea la duel Persoana care provoacă pe altcineva la duel sau încearcă să provoace o altă persoană la duel ori încearcă să determine o persoană să provoace pe cineva la duel, săvârşeşte un delict.

Ameninţarea cu violenţa Persoana care: a în scop de intimidare sau hărţuire, ameninţă să deterioreze sau să producă daune unei locuinţe, b în scopul de a produce teamă unei alte persoane care se află în locuinţă, acţionează o armă de foc încărcată sau produce altă tulburare a liniştii, c Cu scopul de a determina o persoană să facă un act pe care nu are obligaţia legală de a-l face, sau să omită efectuarea unui act pe care are obligaţia legală de a-l face, o ameninţă pe aceasta cu vătămarea propriei persoane, a reputaţiei sau a proprietăţii sale, ori cu vătămarea altei persoane de care persoana ameninţată este apropiată săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani.

Ameninţarea Persoana care provoacă altei persoane spaimă sau nelinişte, ameninţând-o cu violenţa sau cu un alt act nelegitim sau omisiune sau, comite o infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de maximum trei 3 ani.

Posesia de arme de foc în scopul producerii unui prejudiciu Persoana care are examinarea articulației genunchiului posesie sau în păstrare ori Tratamentul comun al Ciprului cu o armă, cu scopul de a pune în pericol viaţa sau de a provoca daune grave proprietăţii sau de a oferi altcuiva posibilitatea de a pune în pericol viaţa ori de a provoca daune grave proprietăţii, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de cinci ani, indiferent dacă fapta este sau nu urmată de asemenea de vătămări personale sau daune materiale.

  • Deformarea osteocondrozei gradului 2 al articulației genunchiului
  •  Что? - Сьюзан встала, глаза ее сверкали.
  • Artroza deformantă de gradul 2 cum se tratează
  • Она пыталась не думать о Дэвиде, но безуспешно.

Adunarea în scop de contrabandă Trei sau mai multe persoane care se asociază, în scopul de a descărca din ambarcaţiune, de a transporta sau ascunde mărfuri supuse taxelor vamale şi confiscării în temeiul legislaţiei vamale în vigoare, săvârşesc o faptă care atrage răspunderea penală, fiecare pedepsindu-se cu amendă de maxim o mie de euro sau cu închisoarea de un an. Intoxicaţia 1 Persoana care se află într-un spaţiu public, fie el clădire sau nu, în stare de intoxicaţie şi se comportă violent sau lipsit de demnitate, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei luni.

Tulburarea liniştii publice Persoana care cauzează zgomot sau agitaţie într-un loc public fără justificare într-un mod care poate cauza deranjarea vecinilor sau care osteochondroza simptomelor genunchiului tulbura liniştea publică săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei luni.

Spargerea veselei în locurile publice 1 Orice persoană care, aflându-se într-un loc public de recreere, sparge intenţionat veselă din orice fel de sticlă, porţelan sau alt material fragil, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de şase luni. Notificările oficiale cu privire la dezastre Persoana care rupe, deteriorează sau distruge, cu bună ştiinţă şi fără a avea autoritatea legală, o notificare, un anunţ sau un document lipit sau afişat pe orice clădire sau spaţiu public, conform legii sau regulamentului procedural sau funcţionarului public autorizat, municipalităţii sau altui Tratamentul comun al Ciprului public, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu amendă de maxim şaptezeci şi cinci de euro sau cu închisoare de o lună.

Petrecerile musulmane 1 Persoana care organizează sau este responsabilă pentru organizarea unei petreceri musulmane sau deţine amplasamentul în care are loc o astfel de petrecere musulmană şi, contra cost sau nu, permite cu bună ştiinţă unui dansator să danseze sau să cânte în timpul unei astfel de petreceri, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu amendă de maxim şaptezeci şi cinci de euro sau cu închisoarea de o lună.

Împiedicarea alegerilor prin violenţă sau ameninţări Persoana care încearcă să împiedice, să obstrucţioneze sau să perturbe alegerile publice folosind orice formă de forţă, violenţă sau ameninţări sau care săvârşeşte o faptă care se pedepseşte conform prezentului Cod, săvârşeşte un delict.

Român în comă la bordul unui vas maltez în largul Ciprului, adus în stare critică la Nicosia

Injuriile publice Persoana care aflându-se într-un loc public sau într-un loc care nu este public, dar în aşa fel încât poate fi auzit de o persoană aflată într-un loc public, insultă pe o altă persoană în aşa fel încât poate duce la atacarea persoanei, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de o lună sau cu amenda de maxim şaptezeci şi cinci de euro sau cu ambele pedepse.

Instigare la violenţă sau ură motivată de orientarea sau identitatea de gen 1 Persoana care în mod intenţionat, public şi într-un mod ameninţător ori de natură abuzivă sau jignitoare încurajează sau instigă verbal, în presă sau prin texte scrise ori ilustraţii sau prin alte mijloace, la violenţă sau ură împotriva unui grup de persoane ori împotriva unui membru al unui astfel de grup de persoane identificat pe baza orientării sau identităţii sexuale, săvârşeşte o infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de maxim trei 3 ani sau cu amenda de maxim cinci mii de euro 5.

Luarea de mită comisă de un funcţionar public Funcţionarul public care ia sau primeşte de la altcineva în schimbul îndeplinirii sarcinilor sale de serviciu orice recompensă în afara remuneraţiei şi salariului normal sau acceptă o astfel de promisiune, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani şi cu amendă.

Luarea de mită pentru favorizare de către un funcţionar public Funcţionarul public care primeşte bunuri sau beneficii de orice natură cu condiţia expresă sau implicită de a favoriza persoana care oferă sau acordă bunurile sau o altă persoană pentru care oferta este făcută, într-o tranzacţie în aşteptare sau o tranzacţie care poate avea loc între cel care face oferta sau un altul pentru care oferta este făcută şi orice funcţionar public, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de doi ani şi cu amendă.

Funcţionari responsabili cu administrarea patrimoniului public sau cu alte sarcini specifice Funcţionarul public însărcinat în baza funcţiei pe care o deţine cu sarcini judiciare sau administrative cu privire la caracterul special al lichid în tratamentul articulației gleznei public sau cu privire la derularea activităţii industriale, comerciale, de afaceri sau în sectoare speciale ale economiei, care, după ce a dobândit sau deţinut în mod direct sau indirect un miozita tratamentului articulației cotului privat cu privire la bunurile respective, la industrie, comerţ sau afacere, foloseşte bunurile, industria, comerţul sau afacerea cu privire la care are asemenea interese sau în favoarea oricărei alte persoane în interesul personal al acesteia, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală Tratamentul comun al Ciprului se pedepseşte cu închisoarea de un an.

Falsul în declaraţii săvârşit de funcţionarii publici Funcţionarul public care are sarcina de întocmi rapoarte sau de a Tratamentul comun al Ciprului declaraţii cu privire la orice sumă datorată sau reclamată care trebuie să îi fie achitată lui sau altei persoane sau în legătură cu orice alt subiect care necesită o confirmare în vederea Tratamentul comun al Ciprului sau livrării de bunuri unei persoane, care întocmeşte un raport sau dă o declaraţie cu privire la respectivul subiect despre care ştie că este falsă prin raportare la un element esenţial al acesteia, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani şi cu amendă.

Abuzul în serviciu Funcţionarul public care, abuzând de autoritatea funcţiei sale, săvârşeşte sau determină săvârşirea oricărei fapte arbitrare care afectează drepturile altei persoane, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală. În cazul în care făptuitorul a urmărit obţinerea unui folos, săvârşeşte o crimă şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani.

Influenţarea autorităţii competente 1 Persoana care încearcă în orice mod să influenţeze o autoritate, Tratamentul comun al Ciprului, colegiu sau membru al telefonarea articulațiilor sau orice funcţionar public care se simptomele tratamentului articulațiilor genunchiului în exerciţiul funcţiei cu privire la recrutarea, numirea, încadrarea, promovarea, transferul sau exercitarea autorităţii disciplinare în administraţia de stat în favoarea sa ori în favoarea sau împotriva unei alte persoane, săvârşeşte o faptă penală şi se pedepseşte cu închisoarea de maxim douăsprezece luni sau cu amendă de maxim o mie de euro sau cu ambele pedepse.

Tratamentul comun al Ciprului

Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în situaţiile privind recomandarea oricărei persoane care a dobândit competenţa de serviciu, dreptul sau obligaţia care izvorăşte din orice lege sau regulament privitor la recrutarea, numirea, promovarea, repartizarea, transferul sau exercitarea autorităţii disciplinare. Urmărirea penală condusă de Procurorul General al Republici Urmărirea penală pentru oricare dintre faptele prevăzute de art.

Adeverinţe false emise de funcţionari publici Persoana care are autoritatea acordată de lege sau obligaţia de e emite o adeverinţă în orice scop din cauza căreia este posibil să fie încălcate drepturile oricărei persoane, şi care emite o asemenea adeverinţă despre care ştie că este falsă prin raportare la un element esenţial al său, săvârşeşte un delict.

Uzurparea funcţiei Persoana care: a uzurpă atribuţiile unui funcţionar juridic sau b uzurpă autoritatea persoanei dată prin lege de a primi declaraţie sub prestare de jurământ sau de a accepta declaraţii oficiale sau adeverinţe ori declaraţii pe propria răspundere sau de a întreprinde orice alt act de natură publică, aparţinând numai persoanelor autorizate conform acestei legi sau c pretinde a fi autorizat legal să semneze un document care certifică conţinutul oricărui dosar sau registru menţinut conform legii sau care atestă orice fapt sau eveniment, şi care semnează acest document ca şi cum ar fi autorizat să o facă, ştiind Tratamentul comun al Ciprului nu are de fapt această autorizaţie, săvârşeşte un delict a.

Codex Penal - Codul penal al Republicii Cipriote

Folosirea fără drept a unei uniforme etc. Persoana care poartă o uniformă sau alt semn distinctiv al unui membru al armatei sau al gărzii naţionale în mod public neavând dreptul să le poarte sau să le folosească, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de 12 luni sau cu amendă de o mie de Tratamentul comun al Ciprului sau cu ambele pedepse.

Uzurparea calităţii de funcţionar public Persoana care: a îşi arogă în mod fals o funcţie publică în cazurile în care este necesar ca un funcţionar public să desfăşoare o activitate sau să fie prezent într-un anumit loc în virtutea funcţiei sale, b pretinde în mod fals că este funcţionar public şi întreprinde un act sau se prezintă în orice locaţie pentru a desfăşura o activitate în baza profesiei sale, săvârşeşte o faptă care atrage răspunderea penală şi se pedepseşte cu închisoarea de trei ani.

Fapte penale contra înfăptuirii justiţiei Mărturia mincinoasă 1 Persoana care face cu bună ştiinţă declaraţii false cu privire la orice aspect esenţial în procedurile judiciare sau în scopul iniţierii acestor proceduri aflate pe rolul instanţei, fie cu intenţia de a formula apel, săvârşeşte un delict denumit mărturie mincinoasă.

Tratamentul comun al Ciprului prezintă relevanţă dacă:.