Un comentariu la „Chitul de rosturi – epoxidic sau pe baza de ciment?”

Pentru rosturi înseamnă

Urmat de determinări în genitiv Sens, tîlc, scop, menire, justificare a unui lucru, a unei acțiuni. Trecu fără zăbavă în birou și-l invită să-i spună numaidecît rostul telegramei. Numai cei nepricepuți nu pot pătrunde rostul cuvîntului.

Pentru rosturi înseamnă, Aranjarea gresiei fără rosturi

I În curtea mitropoliei, Ion cunoaște rostul tuturor lucrurilor. Unde ni-s entuziaștii, visătorii, trubadurii, Să ne cînte rostul lumii și splendorile naturii? Ce vorbe-ar fi putut să-nșire Adîncul rost din ochii tăi! Cu sau fără rost. Unii voiau să se repeadă fără rost după trăsură.

Alerg fără rost în toate părțile.

pentru rosturi înseamnă

Oameni mulți se vor opri o clipă-n drum Și s-or descoperi în fața ta fără rost, Între- bîndu-se-ntre ei abia acum Cine-ai fost. Atunci ce rost are, după d-ta, codicilul ăsta? Se trudi Întocmire, înjghebare, mod de a-și întocmi viața; stare, situație socială, familiară sau materială; p. Fierul nenorocirii spintecase în trei rînduri rostul și viața romînului Dănilă.

Nu rostul meu, de-a pururi pradă Ursitei maștere și rele, Ci jalea unei lumi, părinte, Să plîngă-n lacrimile mele.

Chitul de rosturi – epoxidic sau pe baza de ciment?

GOGA, P. Un băiat care muncește, încet-încet își face un rost. El i-a făgăduit că se căsătoresc îndată ce-și face un rost. PAS, Z. Unde a stat, ce rosturi a avut, se poate numai bănui, de știut cu certitudine este însă greu.

Grigore le spuse că tînărul Herdelea ar dori să-și găsească un rost în țară. Să fi rămas în sat la noi, De-ai pentru rosturi înseamnă avut și tu vreun rost. Nu-i știa de rost de vreo trei zile.

Facem rost de cal și de pături, domnule sublocotenent. Azi o întoarce, pentru că simte rost de chilipir.

pentru rosturi înseamnă

Dacă poți face rost de un sutar, am o afacere minunată, o afacere din care putem pune mîna pe trei miișoare. Mod de organizare a unei activități; ordine după care se desfășoară o acțiune, plan de executare a unui lucru. Și tot rostul gospodăriei, pentru ziua întreagă, îl regula cuconu Ioniță, de cu revărsatul zorilor.

II Îi lipsea rostul obicinuit și ticna de toate zilele.

pentru rosturi înseamnă

Făcură tot ce trebuia pentru rostul căsătoriei lor. Alelei, tu Costeo, frate, spune-ne ce gînd te bate? Mă gîndeam la maica, biata, Eu în foc, sub cruce tata.

ROST - Definiția din dicționar

Pentru aceasta le trebuia un sol îndemănatic, carele să nu-și piardă rostul în curțile împărătești. III Jian tratamentul articulațiilor inflamate ale degetelor nu-și pierdea, El se aruncă înot, Cu suflet, cu cal cu tot.

Marker permanent pentru rosturi Monami 401 alb

Sabie și șușanea, vechi și în neputință de a mai sluji, mi se înfățișau nepotrivite Zice că erau odată doi frați: unu bogat tare, că de bogat ce era singur nu-și mai știa de rostul bogăției. Ziceau unii mai bătrîni și mai îndărătnici — de ce să schimbăm rosturile vechi?

Related blogs

PAS, L. Deschideți, bre, careva, poarta Nedelca, dumneata cunoști rosturile Vîră-ți mîna printre ostrețe. Spațiul în formă de unghi format la război între firele de urzeală ridicate de ițe și cele rămase jos, prin care se trece suveica cu firul de bătătură; p.

Marița ca o nevastă vrea rostul să și-l pornească. IX Face să curgă printre rosturile bagdadiei sămînță de cînepă. VIII Țiglele se pun rînduri-rînduri una lîngă alta, și rîndul de deasupra încalecă peste rosturile celui de jos. La TDRG.

pentru rosturi înseamnă

Decît să mă rog de prost, Pîn-a pune podu-n rost Învechit Gură; astăzi livresc grai, vorbire. Îi ascultam rostul greu și încîlcit. Sfînt să fie rostul tătîne-meu, că bine m-a învățat. Asta era scrisoarea lui Gheorghiță și Vitoria o pentru rosturi înseamnă pe de rost.

rost definitie

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost, De-mi țin la el urechea și rîd de cîte-ascult. Un răvaș pică pe genunchii-mi Îl știu de rost. Învățasem pe de rost aproape toate cuvintele normale, și-n pentru rosturi înseamnă mea era tot pîclă de nepătruns. Dar severul Iorgu Carpen a înghițit de trei ori pînă să înceapă cuvîntarea, pe care o învățase pe de rost.

Ai o întrebare despre acest subiect? Scrie-o aici!

POPA, V. A lua pe cineva la rost v. Totodată rog pre milostivul ziditoriu ca să mă învrednicească în puțînă vreme de a vă vide sănătos și mulțămit, ca să pot a vă zice di rost că sînt cu multă fiiască plecăciune.

pentru rosturi înseamnă

Voise să vorbească ceva cu veselie, ș-acuma parcă-i amorțise rostul limbii. V

pentru rosturi înseamnă