Catalog de medicamente comune

Adriana — Elena Tăerel Introducere, definiţii, domeniu de aplicare Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale denumită în continuare ANMDM este autoritatea competentă în ceea ce priveşte evaluarea şi avizarea materialelor publicitare şi a oricărei alte forme de publicitate pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu prevederile titlului XVIII, din Legea nr.

Lista medicamentelor din NOMENCLATOR

Activitate de publicitate şi promovare a medicamentelor trebuie catalog de medicamente comune se facă în mod responsabil, etic şi la cel mai înalt standard, pentru a asigura utilizarea în siguranţă a medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare.

Publicitatea medicamentelor de uz uman este acceptată cu condiţia să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Publicitatea medicamentelor nu trebuie să includă nimic care ar putea fi ofensator sau înşelător pentru utilizator. Publicitatea pentru medicamente va include în special: a publicitatea pentru medicamente destinată publicului larg; b publicitatea pentru medicamente destinată persoanelor calificate să prescrie sau să distribuie medicamente; c vizite ale reprezentanţilor medicali la persoane calificate să prescrie medicamente; d furnizarea de mostre; e sponsorizarea întâlnirilor promoţionale la care participă persoane calificate să prescrie sau să distribuie medicamente; f sponsorizarea congreselor ştiinţifice la care participă persoane calificate să prescrie sau să distribuie medicamente şi, în catalog de medicamente comune, plata cheltuielilor de transport şi cazare ocazionate de acestea; reminder - reclamă prescurtată adresată publicului-ţintă, care poate să includă numai denumirea medicamentului sau denumirea comună internaţională, dacă aceasta există, ori marca medicamentului sau denumirea companiei ori imaginea medicamentului.

Reminderul poate fi utilizat doar în cadrul unei campanii şi pe acelaşi canal de comunicare în care este prezent materialul publicitar integral în conformitate cu legislaţia în vigoare; informaţiile esenţiale din rezumatul caracteristicilor produsului RCP - informaţiile minimale din RCP necesare pentru o utilizare corectă a medicamentului.

Acestea vor include informaţiile importante din secţiunile 1 - 4 şi 6 - 7 ale RCP: indicaţii, doze şi mod de administrare, contraindicaţii, atenţionări şi precauţii, precum şi reacţii adverse.

catalog de medicamente comune dureri de spate inferioare articulații pelvine sciatic

Normele fac referire la toate metodele de promovare, amintite mai sus, precum şi vizitele reprezentanţilor medicali, însoţite de înmânarea de materiale publicitare, publicitatea din jurnale sau reviste, publicaţii ştiinţifice, publicitatea directă prin e-mail şi alte modalităţi de comunicare electronică site-uri, pagini web, bloguri, forumuriutilizarea de produse audiovizuale cum ar fi filmele, înregistrările video, serviciile de stocare a datelor.

Companiile farmaceutice şi reprezentanţii acestora sunt responsabili în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor reglementate de prezentele norme, chiar şi în cazul cesiunii către terţe părţi a unor activităţi de promovare, publicitate ori implementare sau al angajării acestora, în numele lor, în acţiuni de publicitate reglementate de prezentele norme.

REGLEMENTĂRI Se consideră publicitate pentru medicamente reclamă orice formă de activitate organizată care are drept scop informarea prin metode directe sau catalog de medicamente comune, precum şi orice formă de promovare destinată să încurajeze prescrierea, distribuirea, vânzarea, administrarea, recomandarea sau utilizarea unuia sau mai multor medicamente de uz uman.

Catalog de prețuri

Publicitatea medicamentelor poate fi destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii sau publicului larg. DAPP sau reprezentantul acestuia este responsabil pentru conţinutul materialelor publicitare elaborate pentru un anumit medicament. DAPP îşi asumă responsabilitatea pentru modul de concepere, de distribuire şi utilizare a materialelor publicitare chiar şi atunci când activitatea este efectuată de către terţe părţi.

catalog de medicamente comune tratamentul cu celule stem a coxartrozei șoldului

În cadrul unei companii, aprobarea finală a tuturor materialelor publicitare este delegată unei persoane responsabile. Prin urmare, responsabilitatea principală pentru respectarea reglementărilor în vigoare a tuturor materialelor publicitare pentru un medicament aparţine DAPP a medicamentului respectiv.

Publicitatea comparativă pentru publicul larg este interzisă.

catalog de medicamente comune remediu comun pentru piroxicam

Publicitatea comparativă care se adresează profesioniştilor din domeniul sănătăţii este interzisă dacă: comparaţia este înşelătoare, se utilizează numele de marcă al unui competitor; este permisă numai menţionarea denumirilor comune internaţionale; se compară medicamente care au indicaţii terapeutice diferite sau forme farmaceutice diferite; se creează confuzie pe piaţă între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între diferitele mărci din comerţ, denumiri comune internaţionale ori alte însemne distinctive ale celui care îşi face publicitate şi cele aparţinând unui concurent; se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comună internaţională, de semnele distinctive ale unui concurent sau orice alte caracteristici ale unui concurent fără a avea dovezi în sprijinul celor afirmate.

Este catalog de medicamente comune promovarea unui medicament înainte de acordarea APP, precum şi promovarea unui medicament în afara indicaţiilor terapeutice aprobate. DAPP se asigură, în acest caz, că materialul furnizat are un caracter informativ, nonpromoţional, menţionând clar că informaţiile respective reprezintă "indicaţii în afara etichetării".

Materialele publicitare pentru medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie medicală sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Citatele, tabelele şi alte materiale ilustrative preluate din publicaţii medicale sau din alte lucrări ştiinţifice, în scopul de a fi utilizate în materialul publicitar trebuie să fie reproduse cu fidelitate şi cu indicarea exactă a sursei referinţe menţiunea: "Acest material promoţional este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.

Informatii Utile

Sunt interzise promiterea şi primirea de cadouri, avantaje în bani sau în natură cu scopul de a prescrie sau de a elibera medicamente.

MOSTRE Mostrele se oferă, în mod excepţional, numai persoanelor calificate să prescrie sau să distribuie astfel de produse, cu respectarea condiţiilor impuse de dureri articulare la picior și umflături în vigoare.

Este interzisă furnizarea, oferirea sau promiterea vreunui beneficiu profesioniştilor din domeniul sănătăţii în scopul prescrierii, achiziţionării, furnizării, vânzării sau administrării unui medicament. Este permisă furnizarea sau oferirea de obiecte promoţionale profesioniştilor în domeniul sănătăţii, numai dacă acestea au o valoare mică maximum lei inclusiv TVA înainte de personalizare şi sunt relevante pentru practicarea medicinei sau farmaciei.

Obiectele promoţionale pot fi inscripţionate numai cu: a numele şi logoul companiei farmaceutice; b denumirea medicamentului sau denumirea sa comună internaţională, dacă există, sau marca comercială; c concentraţia, forma farmaceutică şi, eventual, o declarare simplă a indicaţiilor pentru a desemna categoria terapeutică a medicamentului.

catalog de medicamente comune cum să injectați gel în articulația genunchiului

Farmaciilor le este permis să prezinte publicului larg cataloage comerciale, liste de preţuri, cu condiţia ca acestea să nu cuprindă niciun element cu caracter promoţional, iar prezentarea acestora să fie făcută doar în spaţiul farmaciilor. Se interzice publicitatea către publicul larg pentru medicamentele care: nu au autorizaţie de punere pe piaţă valabilă în România; se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală; conţin substanţe definite ca stupefiante sau psihotrope, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; sunt prescrise şi eliberate în sistemul asigurărilor de sănătate cu excepţia campaniilor de vaccinare catalog de medicamente comune de industria farmaceutică şi aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Acestea sunt prescrise în tratamentul de durată în condiţii de ambulator, precum şi în tratamentul episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu. De medicamente compensate beneficiază: copiii de până la 18 ani; gravidele pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor ; persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihice şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, mucoviscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune, depresia, boala Alzheimer.

Este interzisă: distribuţia directă a medicamentelor către populaţie de către fabricanţi în scopuri promoţionale; publicitatea prezentată prin intermediul reţelelor de socializare sau al aplicaţiilor mobile; acţiunea DAPP şi părţi terţe în numele acestora pe baza unui contract de a face publicitate la medicamente către publicul larg care să conţină oferte promoţionale sau referiri la discounturi, reduceri de preţ, preţuri speciale. Orice formă de publicitate destinată publicului larg se supune avizării ANMDM care eliberează o viză valabilă pentru o perioadă de 6 luni sau 1 an, în funcţie de cererea solicitantului.

Prin publicitate audiovizuală pentru medicamente şi tratamente medicale se înţelege orice formă de promovare, efectuată în cadrul serviciilor de programe, destinată stimulării distribuirii, vânzării sau utilizării acestora.

Publicitatea pentru medicamente în catalog de medicamente comune audiovizual este permisă numai în cazul medicamentelor care se pot elibera fără prescripţie medicală. Promovarea medicamentelor în serviciile de programe audiovizuale trebuie să includă în mod obligatoriu: denumirea medicamentului; indicaţia terapeutică sau o formulare din care să rezulte indicaţia terapeutică; o invitaţie expresă, lizibilă, de a citi cu atenţie instrucţiunile din prospect sau de pe ambalaj, formulată în conformitate cu prevederile în vigoare; avertizarea sonoră "Acesta este un medicament.

Citiţi cu atenţie prospectul. Este interzisă: difuzarea de materiale publicitare şi teleshopping care înfăţişează profesionişti din domeniul sănătăţii care recomandă sau avizează medical medicamente; difuzarea de materiale publicitare pentru medicamente în emisiuni pentru copii sau în pauzele publicitare care preced ori urmează unor astfel de emisiuni.

Catalog de medicamente comune.

Este interzisă publicitatea la medicamentele de uz uman prin e-mail sau telefonie mobilă SMSreţele de socializare. OFERIREA DE MOSTRE Este interzisă: furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către DAPP precum şi de către orice entităţi sau persoane care îi reprezintă ori care acţionează în numele acestora pe baza unui contract furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către societăţile cu obiect de activitate comercial farmacii autorizate sau părţi terţe furnizarea de mostre direct către pacient prin intermediul publicaţiilor transmise direct sau prin poştă sau adăugarea de mostre în ambalajul publicaţiilor, precum şi distribuirea de vouchere, cupoane valorice sau tichete care să permită obţinerea unor medicamente gratuite sau cu preţ redus.

Obiectele promoţionale oferite publicului larg trebuie să fie asociate cu promovarea sănătăţii şi a stării de bine şi să fie necostisitoare. Pot fi oferite numai în legătură cu promovarea medicamentelor care se pot elibera fără prescripţie medicală.

Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim în interzicerea oricărei forme de publicitate a medicamentelor care contravine prevederilor legale în vigoare pot sesiza ANMDM în acest sens, care va răspunde sesizărilor în termen de 30 de zile. Pentru asigurarea practicării unei publicităţi veridice, corecte, fără exagerări, pentru medicamentele de uz uman puse pe piaţă în România, în acord cu prevederile prezentelor norme, ANMDM efectuează inspecţii şi verifică respectarea prevederilor privind publicitatea: în unităţi de distribuţie a medicamentelor de uz uman farmacii comunitare, farmacii de spital, drogherii, distribuitori angro; în spitale şi cabinete medicale; DAPP şi reprezentanţii acestora; în cadrul manifestărilor ştiinţifice simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde la care aceştia participă; în mediul online pagini web.

În cazul nerespectării prevederilor referitoare la publicitatea medicamentelor eliberate cu sau fără prescripţie medicală, ANMDM aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile art.

Medicamente pentru ameliorarea gazelor pentru copii Catalog de medicamente comune, ORDINE emise în anul de catre Ministerul Sănătăţii Peste În aceste condiții, peste Aceasta este o nouă măsură pe care autoritățile o impun industriei producătoare de boală imună a articulațiilor, fără a realiza în prealabil un studiu de impact care să estimeze consecințele majore care vor fi resimțite de pacienții români după implementarea sa.

Punctul pe i Conf. Hancu Gabriel punctul pe i Sunt bine înțelese și definite fundamentele statutului farmacistului în societatea actuală?

catalog de medicamente comune dureri articulare dimineața cauzele

Într-un mediu dominat de așteptările crescânde ale pacientului, concurență ridicată pe piața farmaceutică dar și de progrese științifice și tehnologice semnificative, este important să se definească contribuția farmacistului în sistemul de sănătate actual. Fără a avea claritate în ceea ce privește definirea rolului acestuia, nu putem practic selecta, educa și instrui în mod eficient farmaciști sau nu ne putem planifica nevoile viitoarei forțe de muncă din farmacie.